Csallóköziek a szélturbinákról: "Nem vagyunk mi UFO-k!"

MAD – Nem volt mentes a feszült vitától, még nemzetiségi kérdésektől sem az intelligens szélparkról tartott lakossági fórum.

Paraméter-felvételek
A környezeti hatástanulmány ismertetése
Paraméter-felvételek

Lakossági fórumon ismertették a Mad-Padány-Alistál kataszterébe tervezett intelligens szélpark paramétereit és környezeti hatástanulmányát pénteken este a madi faluházban. A gyűlést, amelyen részt vettek a környék lakói, a beruházás ellenzői, tervezői a Windcom Kft-től, valamint a három község polgármestere, László Gábor, Mad polgármestere vezette le.

Miután sikerült megegyezni a tárgyalás kettős nyelvezetében – a helyiek csak magyart szorgalmaztak, míg a hatástanulmányt kidolgozó és bemutató Green-Con kft. az államnyelvet favorizálta – elkezdődött a parázs vita a 20 toronyról.

A beruházást tervező magyar-szlovák cég, a Windcom ismertette, hogy évek óta foglalkozik megújuló energiaforrásokkal. Tulajdonosaiak arról próbálták meggyőzni a hallgatóságot, hogy a község javára válhat a szélpark. „A földgáz-kőolaj-szén fogyóban van a világban, ezért itt az ideje, hogy megújuló energiaforrásokban gondolkodjunk” – mondta Forró Béla, az egyik tulaj, aki a későbbiekben ecsetelte, hogy már eddig is támogatták az önkormányzatot projektek kidolgozásában, önrészek biztosításában, és terveik szerint ez így marad a szélpark létrejötte után is.

A községek adóbevételt és támogatást remélnek a beruházótól

Varga Árpád, Padány község polgármestere tájékoztatta a gyűlésezőket, hogy önkormányzatuk teljes mértékben támogatja a projektet, mert ezt egy tiszta energiahasznosításnak vélik, és mert adóbevételeket remélnek a vállalkozástól. Bejelentette, hogy előbbre tartanak egy lépéssel a madi önkormányzatnál, ugyanis csütörtöki ülésükön a képviselők egyhangúlag megszavazták, hogy aláírhatják az együttműködési szerződést a Windcommal. „Nincs sok lehetősége egy hozzánk hasonló kisközségnek támogatások szerzésére, vállalkozások meghonosítására. Legyünk bátrak”” – mondta a padányi polgármester.

Petícióban ellenzik a szélparkot

Pónya Irén, madi lakos vette át a szót. Ő a beruházást ellenzők helyi vezéralakja, aki időt és energiát nem spórolva saját tanulmányokat dolgoztatott ki, mert nem fogadták el a környezeti hatástanulmányt és szerzőit. „Nem vagyunk mi ufók” – mondta arra a tényre reagálva, hogy a hanghatásokat pl. négy méteres magasságban mérte egy szakember. A jelen lévő szakemberek egyike erre azt válaszolta, hogy ez bevett szokás, és standard mérési mód, amelyből inkább a beruházónak akadhat hátránya.

Madban petíciót gyűjtöttek a szélpark ellen, mert meggyőződésük, hogy a környezetre és egészségre ártalmasak a turbinák. Az íveket kétszázan írták alá Turzi Árpád, a petíciós bizottság tagjának tájékoztatása szerint, de ellenvetésüket a képviselő-testület nem fogadta el formai hibákra hivatkozva. Véleményük szerint a lakosságnak kellene döntenie ebben a kérdésben.

„Nem engedem több évszázad munkáját tönkre tenni és betonbunkerrel körbevetetni a földemet. A megújuló energiaforrásnak ezt a fajtáját nem kérjük, Csallóközt utódainknak változatlan formában meg akarjuk védeni és őrizni” – mondta Pónya Irén, az ellenzők fő szószólója. Rokona, Bogyai Bernadett egy levelet olvasott fel, amelyben egy németországi nő arra figyelmezteti madi sorstársait, hogy a környezetükben található szélturbinák miatt egészségügyi problémákkal küzd a családja. Egy másik személy, az alistáli szövetkezet elnöke kifogásolta a felvilágosítás hiányát, a bősi vízerőműhöz és Csernobilhoz hasonlította a tervezetet.

Az önkormányzatok hajthatatlanok, egységesen támogatják a projektet

László Gábor, Mad polgármestere válaszolt a felvetésekre, mivel szakmai kérdés nem érkezett a hallgatóságtól. Leszögezte, hogy pont azért áll az önkormányzat a szélerőmű park mellett, hogy ne legyen több Csernobil. Úgy véli, a demokartikusan megválasztott önkormányzat egységesen kiáll a beruházás mellett, mert az a lehető legkímélőbb fajtája az energiaelőállításnak. Egy mellette felszólaló helyi képviselővel együtt megegyeztek abban, hogy tudatában vannak a szélturbinák hátrányainak (lehetséges zajhatás, diszkóeffektus, madarak röppályájának megváltoztatása stb.), de több pozitívumot látnak benne. László Gábor emellett arra kérte a beruházót, hogy megvalósulás esetén helyezzenek el a falvak határában mérőműszereket, és ha egészségre káros értékeket mutatnak ki, akkor korrigálják a turbinák működését. A petícióval kapcsolatban elmondta, hogy még egyszer annyi a választópolgár a faluban, mint ahányan aláírták, és azok véleményét sem lehet figyelmen kívül hagyni. Ráadásul, van, akinek anyagi haszna is származik a tervezetből, ugyanis megkötötték a turbinákhoz szükséges területekre szóló bérleti szerződéseket.

A vita valószínűleg tovább gyűrűzik a Dunaszerdahelyi járási községekben. A tervezet egyelőre elbírálás alatt áll a környezetvédelmi minisztérium arra illetékes osztályán, és folyamatban van a területrendezési terv. A szélturbinákat legfeljebb 600 méterre helyezhetnék el a lakott területektől.

JD - Paraméter

Hozzászólások

bulizunk-már nem.

Maradjunk a tényeknyél.Nem ennyire egyszerü ez a helyzet.Sok-sok minden van,amit a községünk vezetöségével és a polgármesterünkkel kellene megtárgyalnunk.Csakhogy,erre módot nem kaptunk,és alighanem nem is fogunk.A közösség megkérdezésének az ügyben meg kellett volna történni,már nagyon régen,vagy akár ezután is.Választott vezetönk,aki a népével nem hajlandó kummunikálni.És mindennek már 2007.3.17-e elött,amikor is a szégyenszerzödést megszavazták.

Azonban ezt a falunk vezetöi elfeledték megtenni.Emlékeztettük az ottlevöket ezekre a tényekre,és igen,rengeteg munkája van a peticióos bizottságnak erre az ügyre áldozva.200 személyröl van szó,amely jelentös része a falunak.Tiszteletbetartva a többiek állampolgári jogait,kéretik a mi véleményünk is meghallgatni.Az ufokkal kapcsolatban csak annyit,kedves Irónö,hogy a hangtanulmányok a földttöl mérve 4m magasban történtek,vagyis egy embert testmagassága szerintuk 4 m,figyelembe sem véve még az aritmetikai átlagot sem.Minden asztalnál ülö jelenlevö a széllobbit képviselte.Igaz,ezt az ülést ök hivták össze ,de a lakosság felé oly kegyesen mosolyogva elhagzottak a legnagyobb sértések is az itt élök számára.Ön ott volt hallotta.

Igen,a hangtanulmányokat áttolgoztatni kérjük és még valami.Amit ök összehoztak 15kg papir formájában,azt a peticios bizottságnak kell megvétóoznia a MZP  elött,majus 1-ig.Nem panaszkodunk,mert nem.De látta ott azt a csoportot,akik a hatástanulmányokat készitették?Pénzzel a zsebükben?!Nekünk csak a tudásunk és kétségeing vannak,bár azt hiszem elég lesz.Hiszünk abban,hogy Csallóköz mindanyiunkké és föleg utódainknak át kell adnunk örökségül.Elbagattelizálni ezt az ügyet nem szabad hagyni.

Tisztelettel

 

bulizunk-már nem.

Az elhagzott megjegyzések,hozzászólások közt nagyon sok volt a témához kötödö tény.Pónya Irén,mérnök,a peticios bizottság által megbizott személyés a peticios bizottság eszrevételeit köteles a széles nyilvánossággal közölni.Fontos tény,hogy a hatástanulmányokat szakemberekkel a peticióos bizottság végeztette el.Igen Turczi Bogyai Bernadett,Mgr az ö huga és egyben a peticios bizottság tagja.Közlöm a nyilvánossággal,hogy a madi Petios bizottságnak 13 tagja van és müködésük legitim,minden törekvés ellenére is.

Köszönöm.

 

Aki részt vett a madi prezentációs gyülésen, tapasztalhatta azt a mérhetetlen cinizmust és aroganciát, amit az építtetök az itteni emberekkel szemben képviselnek.
Többször elhangzott, hogy  a Csallóköz semminemü olyan értéket nem képvisel, ami megvédhetné a szélerömüvektöl: sem szép táj, sem történelmi, archeológiai értékek, sem vonzó hegyek-völgyek nincsenek itt.....
Két felszólaló is cáfolt: mi a Csallóközt ilyennek szeretjük! Nekünk ez a szülöföldünk, és senki se nyilatkozzon lekicsinylöen róla! Nekünk ez a leggyönyörübb vidék!.....
Vajon Gúta környéke miért szebb, jobb, vonzóbb?.....
Vajon az onnan érkezett cégképviselö úr miért nem a saját szülöföldjét tüzdeli tele betonmonstrumokkal? A gútaiak mennyire lennének lelkesek az ötlettöl?.............
Megdöbbentö információként hangzott el, hogy az építtetö cég Madot nemcsak körültüzdelné 150 méter magas tornyokkal, de  cégközpontot is alapítana itt!!!......
Mikor kezd villogni már végre a fejekben a piros lámpa???.... 
A Csallóköz elleni invázió megindult...Ha nem állítjuk meg öket, elöbb-utóbb az egész Dunaszerdahelyi járás szélerömüerdökkel lesz tele...ez történt szinte minden esetben Németországban, Ausztriában, Angliában is....ha egyet is beengedünk, nem lesz megállás...
Akinek több milliárd  eurós befeketetöi hálózat áll a háta mögött, bármilyen faluvezetöt, földtulajdonost meggyözhet.....és meg is fog gyözni... 
Az egyik madi honatya a kérdésre, miért egyezett bele a tervbe, amikor még szinte semmilyen információ, hatástanulmány, látványterv nem állt rendelkezésükre, többek között azt  válaszolta:  bár tulajdonképpen két évvel ezelött még nem ismerte egy ilyen szélpark paramétereit, de úgy gondolta, hogy jó.....Áldott együgyüség!..... 
35 évre eldöntötték többezer ember, egy egész régió sorsát, mert ö úgy gondolta...vagy inkább úgy gondoltatták vele.....
A világban már többszáz szervezet, több millió ember küzd a szélenergiával üzletelö nagybefektetök ellen....mert ök nemcsak gondolják, de saját keserves tapasztalataik alapján TUDJÁK, milyen gátlástalan invázió ez...
Higgyünk nekik, mielött végleg áldozatokká válnánk! ........................MáJUS 5-ÉN TöMEGDEMONSTRÁCIÓ éS SAJTÓKONFERENCIA  LESZ STRASSBURGBAN AZ EURÓPA-PARLAMENT  ELöTT AZ EURÓPAI SZéLFARMOK ELLEN KüZDö SZERVEZETEK éS TÁJEGYSéGEK SZERVEZéSéBEN!
..........jövöre már Mad-Alistál-Padány-Ekecs-Dercsika-Várkony is ott akar lenni????? 
 
 

bulizunk:már rég nem bulizunk!

Kedves Irónö!Bármennyiszer is olvasom végig a cikkét valami nem tetszik.Próbálom rábeszélni magam,de nem megy,arra ugyanis,hogy korrekt.Kérem.Madban nem voltak nemzetiségi viták,Egy szál sem.Az elöadó hölgy fel lett kérve,hogy magyarul is!!! Szerintünk ez nem vita.Igaz erre ö,aki atanulmány részének készitöje a következöt válaszolta:Na Slovensku,po slovensky!Ennyit erröl. Mi csak mosolyogtunk.Hogy valóban megpróbálta magyarul is: tény!De szinte egy magyarul megtett hozzászólás sem került be a jegyzökönyvbe,amire egyébként kiváncsiak vagyunk,mert nekünk sem fel nem olvasták,sem meg nem mutatták.Belépéskor a terembe viszont aláirattak velünk valamit,elolvastam Jelenléti ivet.Kiváncsian várjuk szerintük is az volt e? Ott a terembem egyértelmü volt a hangosan kiáltott:Nem akarjuk!!!!a másik megjegyzésem az,hogy egy hivatal,egy minisztérium sem képviseltette magát.Két cég a Wi..com,sro és a Gren-c.n.sro voltak ott csak a 3 polgármesteren kivul.Ön ezt a találkozást minek minösitené?Megjegyzem és kihangsulyozom,hogy az elsö igent a WIND-esek nem sokkal a helyhatósági választások után,azaz 2007.7.17-én megkapták.Elnézést,de a dolgok rakassanak a helyükre.

Tisztelettel.

bulizunk,lám elütöttem egy betüt és Mag lett belöle,ez sem rossz,de Madról van szó.Igy megismétlem még egyszer a félreértések elkerülése miatt.

Kedves Irónö!Bármennyiszer is olvasom végig a cikkét valami nem tetszik.Próbálom rábeszélni magam,de nem megy,arra ugyanis,hogy korrekt.Kérem.Madban nem voltak nemzetiségi viták,Egy szál sem.Az elöadó hölgy fel lett kérve,hogy magyarul is!!! Szerintünk ez nem vita.Igaz erre ö,aki atanulmány részének készitöje a következöt válaszolta:Na Slovensku,po slovensky!Ennyit erröl. Mi csak mosolyogtunk.Hogy valóban megpróbálta magyarul is: tény!De szinte egy magyarul megtett hozzászólás sem került be a jegyzökönyvbe,amire egyébként kiváncsiak vagyunk,mert nekünk sem fel nem olvasták,sem meg nem mutatták.Belépéskor a terembe viszont aláirattak velünk valamit,elolvastam Jelenléti ivet.Kiváncsian várjuk szerintük is az volt e? Ott a terembem egyértelmü volt a hangosan kiáltott:Nem akarjuk!!!!a másik megjegyzésem az,hogy egy hivatal,egy minisztérium sem képviseltette magát.Két cég a Wi..com,sro és a Gren-c.n.sro voltak ott csak a 3 polgármesteren kivul.Ön ezt a találkozást minek minösitené?Megjegyzem és kihangsulyozom,hogy az elsö igent a WIND-esek nem sokkal a helyhatósági választások után,azaz 2007.7.17-én megkapták.Elnézést,de a dolgok rakassanak a helyükre.

Tisztelettel.

bulizunk:már rég nem!

Stasszburgban mi is ottleszünk Csallóközt képviselve,gyöhyörü tájainkat,vizeinket,madarainkat és mindazt,a szépet amit a természettöl csak kaphattunk.Ami még megmenthetö,azt mentsük.Csallóköz még megmenthetö és annyira keveset kell tennünk ezért.Egyszerüen csak ragaszkodnunk kell ahhoz,ami ránk lett bizva megörzésre apáinktól,anyáinktól.Én szeretem Csallóközt.Mindent sem kimondani,sem leirni nem lehet.Gondolkodni,viszont szabad,söt kötezezö..lenne...

bulizunk:már rég nem!

Nagyon szeretném,ha megértené mindenki:Mad lakosainak a száma alig 500.Alistálét nem ismerem,Padányét sem.Kérdezem viszont?....hogy lehet 3 ilyen különbözö fejlödési fokon levö községet egy projektbe rakni?Miért és kinek az érdeke ez??? Madé? Nem! Kérem folytassuk a közös gondolkodást.Semmi közünk önkormányzatilag egyik községhez sem.Eröt,egészséget kivánunk,békét.A mi Falunkat Madot a már meglevö térkép alapján szépen körberaknák vagy 20db 150m magas gigantikus tornyokkal és még sok-sok mással.Miért is nem fejlödött Mad?Feltette már valaki is ezt a kérdést?Nincs vize,szennyvizelvezetöje,járdai egy cm sem,a falu háza,nos az rendben van.Érdekes gesztus volt a 3 falu polgármesterei részéröl,hogy pont,de POINT ide tették ezt az ominozus tárgyalást..Persze.A tornyokat is mi kapnánk.Nálunk nincs gond.Mármint a közösséggel.A falu jobban összekovácsolódott,mint valaha.Miért?Mert okosak,gondolkodnak,élni szeretnének nyugodtan müvelni földjeiket,iskolákat szeretnének,énekelni és este TV-t nézni,nyugodtan aludni.És nagyon köszönjük,hogy a paraméter még fórumot ad,hogy mindezt elmondhassuk.

Tisztelettel

IP

 

Már csak de margo jelezném, de ha valakinek, nem tünt volna fel , már nincs MAD csak Nagymad. Kicserélték a táblákat a falu nevében, és ezek szerint a falu neve is kicserélődött Madróol Nagymadra. Csak az emberek maradtak azok akik voltak.

Amikor a bősi erőmüvet épitették, olyan igéreteket is adtak, hogy a Csallóközben olcsóbb lesz az áram stb. Ez "sajnos" nem így lett. Gondolom itt is hangzottak el ígéretek. Elhiszem, hogy az ilyen szélfarmok a jövő, elhiszem hogy ezek a farmok környezetbarát energiatermelők, de csak azt kérdezem, hogy ha még jól emlékszem, ugyanilyen környezetbarát energia a termál vizből nyert energia, amiből aztán tényleg van a csallóközben  (geotermikus energia) amit nemcsak a fóliasátrak fűtésére használhatnánk, stb. Vagy csak úgy kiprofiltálna e malmokból, kinek az érdeke a W.. vagy G... cégeknek, vagy a helyiek. Visszatérve Bősre, nem az ilyen létesítmények ellen írok, mert valljuk be az energia kell, (és inkább élnék vizierőmű, vagy egy szélfarom közelében, mint egy atomerőmű mellett), és a vizíerőmű már segített is (pl. 2002 augusztusa) vagy a folyó szabályozásánál, egyszóval szerintem megkell hallgatni mind a két felet, és döntsenek az emberek, de szerintem ezt a polgármesterek is tudják, hisz már csak egy év....

Krist, jó dolgokat feszegetsz, de Te is bedöltél az alternatív energia-tévhitnek: ha állítasz az udvarodba egy szélmalmot, az Neked termel áramot, de az a többmilliós biznisz, amire a Csallóközt kiszemelték, exportáramot termelne....sem az áram, sem a haszon nem a miénk...

Csak a tönkretett élettér lesz a miénk! .............

A gazdasági minisztérium szívja a fogát...a szlovák kis-és nagyfogyasztók tökéletesen el vannak látva árammal, ez az egész alternatív energia-buli azért kell, mert a kiotói egyezmény alapján, na meg EU-s nyomásra, teljesíteni kell a kötelezö zöld-kvótát...

Dehogy kellenének ide szélerömüvek, a maguk nem kiegyensúlyozott áramtermelésével...De EU egyre követeli a magáét, s jó oka van rá. A befektetök nagy része az európai gazdasági elithez tartozik (tehát német, spanyol, svéd,stb), s kellenek Nekik a "szüz" és bugyuta területek, ahol még kicsi a tájékozottság, s gond nélkül telepíthetök ezek a hatalmas tornyok...amik egyáltalán nem alternatívak...az elöállításuk rengeteg energiát igényel, a müködtetésük gazdaságtalan (de a hatalmas állami támogatások miatt mégis megéri), a leszerelésük pedig kérdéses...

Tudtad, hogy a madi határban 43 000 tonna földet készülnek elmozdítani miattuk????

 43 ezer tonna értékes csallóközi földet, csakhogy az embertelen betonalapokat letehessék....a földben 22 km-nyi árammal terhelt vezeték fut majd, ennek egy része át Madon, a házak tövében...

Te szeretnél itt élni?.....

S a többi falura is elöbb-utóbb ez vár.........csak akkor már késö lesz felébredni....min. 30 évre körbe leszünk kerítve....

 AZ EMBEREK MADBAN MáR DöNTöTTEK! PETíCIÓT IS BEADTAK!

CSAK A POLGÁRMESTER NEM ISMERI EL!!!

 

Ok persze az idealis az volna, ha sajat magunknak mi magunk termelnenk ki, ebben az esetben az energiat, ez igy leirva jol is hangzik, es az EUnak vagy epp az allamnak ez iranyu torekveseket kellene finansziroznia, de valljuk be ez nem igy van, jo pelda a napkolektorok felszerelese utan kaphato allami tamogatas, ami van is meg, nincs is, miert nem az ilyen ugymond kornyezetbarat programokat segitik, miert megint a multikat tamogatjuk, vagy esetleg a multik nagy penzen csinaljak, es ha nagy a penzcsomag, abbol mindig jut masra is, vagy nem?

Igen, egyetértek....a madi beruházás 62 millió euró(!)...s ahogy Maga is mondja:jut belöle másra is...meggyözésre pl., mert egyébként senki sem árusítaná ki a szülöföldjét....

Magyarul itt az történik: külföldi tökések bérelik ki a foldeket, megszerzik a falvak beleegyezést, s égig érö tornyokat emelnek: megéri, mert busás állami támogatást kapnak érte, 5-6 év múlva megtérül a többmillió euró is, s 30-35 évig csak a hasznot kasszálják be..hogy az ott élök mit éreznek, gondolnak, hogy öket miként teszik tönkre, az egy csendes-óceáni szigeten éldegélö európai multimilliomost nem nagyon érdekli...

Miért nem a geotermikus energia érdekli öket?...mert az nem hoz ennyi hasznot, s helyhez kötött..az lehet, hogy tényleg a Csallóközt támogatná...

De a szélbizniszesek csak viszik innen a pénzt, s rontják többezer ember életminöségét, életkilátásait... 

Hát, ez a sok légből kapott hatás, meg betegség csak Póny Irén "mérnöknő" fejéből pattanhat ki, mert érdekes módon még konkrét személyt nem tudtak hozni, aki a szélmalmoktól lett volna beteg... ez már nemis a szélparkról szól, hanem személyes eredetű...  én inkább hiszek 42 hivatalnak, a szakemberek véleményének, nem pedig ilyen őrült BETELEPÜLT madiaknak!!!! ezek az emberek, akik a szájukat tépik, csak pár éve laknak a faluban, azt se tudják az emberek kik ők, mik ők, mert a képüket még ki nem tolták ki az utcára !!!! csak most jár a szájuk, mikor nem kéne.... méghogy Pónya Irén túrta itt a földet??? Azt akarja megvédeni??? Kész röhej!!!

lakik valahol az nem azt jelenti, hogy hulye massal ellentetben. Tehat velemenye lehet sot van is megj. nem ismerem oket, de ugye nem zorog a haraszt, ha mar csak esely van nemi rizikora , mar nem kell. Es ez lenyegtelen ki mondja sot ertekelni azt, hogy van valaki valakik , akik meg megprobalnak tenni a koz javara.... ertekelendo..

FLOWER001 - ne személyeskedj itt az oldalon és legfőképp ne bánts meg indokolatlanul embereket!!!Te szegény biztos a polgármester rokona vagy valamelyik alapiskolát végzett talpnyalója lehetsz, ha így véded!!!!Látom ezek szerint ott voltál a gyűlésen de a nevedet már nem mered vállalni!!!Pónya Irén mérnöknővel ellentétben, aki nem ment bele az ellene beszélő hülye kis játékodba!!!!!!!!!Ő jobban madi, mint te, ugyanis madi születésű te szerencsétlen...több iskolája van meg esze, mint amennyit te az életedben szerettél volna!!!!!!!!!!!!!!!!Ja és nem csak az ő fejéből pattant ki, hanem még sok más emberééből DRÁGÁM!!!!!!!!Még jó, hogy a magáét szeretné megvédeni, neked is ezt kellene tenned...Annyi eszed sem lehet, mint egy öszvérnek!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

hát, most még részletesebben átolvasva a hozzászólásokat, a mérnöknő meg sem szólalhatna a sértegetésekkel kapcsolatban, mert az összes jelenlévő füle hallatára SZERENCSÉTLENNEK titulálta az egyik faluvezetéot az indulatok hevében.... hát aki ennyire nem bírja magát tűrtőztetni...

a másik dolog pedig, hogyha a falunak egészséget meg békét kíván, akkor miért szakította a falut teljesen darabokra a mérnöknő???

mert ha valaki a faluba kimegy, mást nem hall, csak a veszekedést úton - útfélen!! gondolja, hogy ez kell a fiatalságnak??? ezért lakjon valaki madban, hogy ne halljon mást csak a  veszekedést meg a mocskolódást??? Itt az egyetlen, aki erről az egész botrányról tehet az Póny Irén, aki kirobbantotta!!! Senki más!!!

 

 

 

nem Pony, latom te is csak hallottal valahol valamit.. no comment

Amiért elnézést is kért!!!!!!!!!!!!!!!!!A faluvezetőt meg ne nevezd faluvezetőnek, mert nem méltó a posztjára!!!!!!!!!!!!Nem ő szakította szét a falut, hanem a polgármester, akinek nem számít a nép akarata, csak a saját, számító kis ötletei és hogy, jól meglegyen tömve a zsebe!!!!!!!!!!!!Tessék ellehet menni Madból FLOWER001, ha nem tetszik valami!!!!!!!!!!!!!!!!Úgy látom te így akarsz élni, szélturbinák alatt és felnevelni a gyerekeidet!!!!!!!!!!!!Tényleg okos lehetsz, gratulálok!!!!!!!!!!!!!Elég baj, hogy ilyenek lakják Madot, min te...kettőig nem tudsz elszámolni, aztán itt vered a nyálad!!!!!!!!!!!!Most jól beszartatok, mert valakik ki merték nyitni a szájukat és nem az van, amit te és partyd akar!!!!!!!!!!!!!Erre készülj, mert egy életre elásta magát a POLGÁRMESTER ÉS COMPANY-ja!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

tévedsz drága, pontosan tudok mindenről ..... :)

bulizunk meg a tobbiek leirtak azokat a tenyeket amikrol tudomasuk van. Amivel foglalkoztak es utanajartak, idot energiat es talan meg penzt sem sporolva megprobaltak begyujteni a legtobb infot, hogy ne legyenek tajekozatlanok eme temaban. Nos, veled ellentetben "baratom" idejossz es szemelyeskedsz, halljam az eszerveket, a szelmalmok mellett tessek megvedeni a mega projectet, azzal, hogy valakire csuszomaszot meg keteltut kiabalsz az semmi, szoval nehogy ma osztan am e ti dontsetek el, talan a szomszedaitok sorsat is, hamar otthon gyengek vagytok....

Nos, a faluban a közmegvilágítás, az iskola, óvoda, a községi hivatal épületeiben nem kellene villanyt fizetni (máris mekkora spórolás a falunak), továbbá aki kidolgozta a hatástanulmányt, az teljesen egy önálló cég volt, nem a Windcomosok emberei, ahogy azt az egyes emberek vélik, tehát ha valaki ép ésszel gondolkodik, akkor gondolhatja, hogy nem akarnak rosszat, sőt nem fognak hazudozni olyan ügyben ami nekik nem érdekük, és a gyűlésen pontosan elmondták a malmok hátrányait és azoknak a kiküszöbölését. de hát még egyesek meghazudtolják a doktorokat is, le a kalappal azok előtt, akik okosabbnak hiszik magukat, mint egy doktor... a látvány világa pedig meg már mindenkinek a privát ügye, mert van akinek tetszik, van akinek nem, azt már döntse el mindenki maga. az meg hogy itt akar a cég egy irodát nyitni, az meg csak megint jó lenne, mert az osszes adó a falunak folyna be, ami szintén jó pénzhezjutási lehetőség. ennyit tömören az én véleményemről

mondani, hogy a szelmalmok teljesen veszelytelenek, nincs semmi "mellekhatasuk" ami karos volna az egeszsegunkre? Mert ha igy van nincs semmi problemam mert ugye a latvany az egy dolog es a cel szentesiti az eszkozt ami a masik. De ahogy elobb irtam ha mar csak kis esely van nemi csavarra az egesz tortenetben ertsd egeszsegunk szempontjabol, akkor odahaza az agyuk melle epitsek fel a tornyokat Mert sokkal tobbet fogunk kolteni azzal, hogy orvostol orvosig jarunk, es termeszetesen a gyogyszer sincs ingyen mint amennyit a falu sporol a nem befizetett villanszamlaval es ezt meg az ellensegemnek sem kivanom, ha mar volna ilyen. Remelem nincs...:)) 

 

és mostmár nekem is lenne pár szavam. tobb évet éltem Németországban s nem egy haverom van aki a tubinák mellol koltozott arrébb persze jo nagy ráfizetéssel mert a lakásukat vagy a hazukatr joval aron alul adták el.Mikor hallotam itt mi készul kinyílt a bicska a zsebemben.en csallókozi vagyok itt is akarok mostmár maradni meghalni de ezeket a tobb emeletes dogoket nem akarom látni foleg nem ha anyámhoz megyek az egyik faluba.

es ide vele!!!!!ha azoknak az ellenzoknek a nevet kiirják  írják már ki azt a 4 képviselot is, akik meg mertek tenni hogy az itteniek megkerdezese nelkul megszavaznak egy ilyen ocsmany bizniszt.mert tutira most mar ok verik itt a nyalukat.Gondolom nemcsak én akarom megismerni oket itt a falukban.hogy tudjuk kinek koszonjhetjuk majd a latvanyt. hogy mennyire okoznak betegseget nem tudom de hogy élni meletuk nem lehet az tuti.zorognek villognak éjjel meg bazi árnyékokat vetnek a házakra ja és a turizmust a csallókoz elfelejtheti mmert én sem mennék melléjuk szabdságolni.

ti egy kis adománykaért ilyenekkel akarjátok tele a vidéket? mennyit nmyomtak a zsebtekbe mert a németeknél kutya adag csúszók mennek ám mert ott már látni nem akarja oket senki.ott is ment évekkel ezelott az alternativ energia duma aztan mire felébredtek ki se láttak kozulluk.most meg ossze-vissza tuntetgetnek hogy szereljék le oket.

szal észné legyetek és gyorsan felejtsétek el a dolgot meert egy életre átkozni fognak benneteket

 amirol nem tudtok tapasztalt infokat arrol inkább ne dumáljatok.

Szia ANDRÉ - végre még egy ember, akinek esze van!!!!!!!!!!Köszönöm!!!!!

Ami tudni akartál: A polgármester mellett 5 ember van a képviselőtestületben, de közülük csak egy az, aki OKOS - megjegyzem tanult ember, mérnök!!!!!A 4: az EGYIK egy vállalkozó, aki a talpnyaló funkcióban van a polgármester mellett, a MÁSIK egy hölgy, aki beszari és nincs véleménye, hol ezt mondja, hol azt..., a HARMADIK szintén a polgármester embere, de jobban szeret kocsmázni, mint a gyűléseken részt venni, a NEGYEDIK a sport elindítója a faluban és mivel a sportnak ígértek pénzt, ezért ő támogatja...meg még ki tudja miért??????Hát ők lennének azok!!!!!!!

most olvasom miket firkálsz már megbocsáss.figyi németországban nemhogy kozvilágitast ingyen adnak de milliokkal tamogatjak a falukat még új iskolakat kozépuleteket  is felhuznak.kezdetben! megis utaljak mar oket,mert az egsz csak kezdeti beetetes.folhuzzak a tornyaikat,parszor még megvillanak  aztan utheted bottal a nyomukat,mar csak a karbantarto munkasokat latod a bazi kocsijaikkal  mehets panaszra a sohivatalba.ha meg ide akarnak jonni ceget alapitani  annal rosszabb akkor nagy terveik vannak itt  jobb lesz a buusba kuldeni oket.
tudod mi a helyzet az adofizetessel? eleinte nagyobb a lové, auztan ugy lefaragjak  hogy alig marad vmi zseton a falunak -----tuti rosszabbul jár,mintha a francba kuldtek volna oket idoben.
ti ilyen hazugsagokat neveztek elonynek? tajokozodtatok mar rendesen?
s ha a hazak  telkek ára lezuhan ti fizetitek meg a veszteseget ?  mert a nemeteknel mar perbe fogtak pár bandat.
figyi  ha ti vagytok a képviselok képviseloi itt a forumon  akkor inkabb sunnyatok le veluk egyutt   ti ne dontsetek itt mirolunk mert ha megepulnek kuara utalni fognak beneteket
 
 

na ne viccelj, honnan veszed, hogy nem kell fizetni majd a villanyért a faluban? Van erröl valamilyen szerzödés? Mert kíváncsiak vagyunk ám rá!!!

nézd, nemhiszem, hogy létezik a világon olyan aminek nincs mellékhatása, de inkább legyen a kertemben egy szélmalom, mint a falu végén egy atomerőmű. a malmok káros hatásairól nem hallani a tévében, az internetnek meg nem hiszek, mert a fele sem igaz, amit oda felraknak. Nem tudok konkrét esetet, ahol megbetegedtek volna a szélmamlomtól, de ha te tudsz nekem olyat mondani, akkor elhiszem az összes eddigi érvet, amit ide felírtak

" a malmok káros hatásairól nem hallani a tévében, az internetnek meg nem hiszek, mert a fele sem igaz, amit oda felraknak "

ehhez nincs mit hozzafuznom... , hogy a ketto kozott mi a kulonbseg nem tudom, egyik kutya masik szelmalom, ha mar itt tartunk

Bulizunk, fizessetek Gyozikenek, hogy a tv-ben hangoztassa a szelmalom karos es flower001 maris a ti oldalatokon fog diszelegni..

 

ajánlok 1 hét üdülést Burgenlandban flower001-nek és mindenkinek, a szélturbinák mellett. Nincs olyan messze és megfizethető. Beszélgess el emberekkel, akik ott laknak. Egészen biztosan megváltozik majd a véleményed. Bár ha te nem laksz az említett falvakban, akkor neked tökmindegy. Akik itt laknak, azoknak viszont nem az.

A blogomban már számtalan tudományos utalást adtam a szélerömüvek egészségre gyakorolt hatásáról.
Az egyik legismertebb tudós a témában Dr. N.Pierpont, aki többezer ember tapasztalatait, tüneteit vzsgálva állapította meg, hogy kinél erösebben, kinél gyengébben, de a környéken lakók egészségi állapotában egyértelmü változás áll be... (www.windturbinesyndrom.com)
Ezek lehetnek idegrendszeri zavarok, tapintási-érzékelési gondok, alvásproblémák,de komolyabb - az infrasugárzás hatására- kialakult szindróma is, amelynek tipikus jele a szájüreg és nyelöcsö elváltozásai.
Kutatásait több tudományos munkában publikálta, számtalan szakfolyóirat leközölte,könyveket adott ki: az oldalán minden tételesen olvasható. 
Ha ez nem elég, a HVG-ben, amely egy nívós gazdasági hetilap, egy japán család esete volt olvasható pár héttel ezelött, akik épp a turbinák miatt kényszerülnek költözni a lakhelyükröl: tapintási problémáik,alvási zavaraik vannak,idegrendszeri gondjaik adódtak.
A www.epaw.org oldalon (amely egy bejegyzett európai szervezet, EU-s képviselettel, referenciákkal) több panaszlevél olvasható angol, német, spanyol, olasz szerzöktöl, akik az erömüvek okozta panaszok miatt lakhelyüket elhagyni kényszerültek.
Az állandó villózás, zaj-és fényhatások egyértelmüen leterhelik az idegrendszert, ebben minden szakember egyetért.
S kedves "Virág" hozzászóló: felhívnám a figyelmét, hogy amit "nem mondanak a tévében", az azért van! A tudományos eredményeket is beleértve! 
 

Egy "e" betü lemaradt, elnézést...Pontosítva: www.windturbinesyndrome.com

te meg ellenzooo, látom, hogy a "mérnöknő" seggnyalója vagy... ha ő lett volna a polgármester ugyanúgy belement volna ebbe,mint bárki más és aki azt mondja hogy nem, az akkorát hazudik, hogy az ég szakadjon rá!!! mit véded a "mérnöknőt" ilyen hülyeségekkel, mint az iskolai végzettség??? azért mert a szociba elvégzett egy szaros főiskolát??? az meg hogy madban szuletett, kérdezd meg tőle, hogy osszesen hány évet toltott madba!!! a 2 kezén meg tudná számolni... a képviselőket meg a falu választotta oda, nem maguktól kerultek a helyukre

bulizunk-már nem!

Szóval belementek valamibe? Selytettem,Te mondod nem én.Meg tudom magam védeni,de Rád Kedves A,,,,A,KÁR SZÓT VESZTEGETNI.Témáid unalmasak és közönsösegek.Én már rég nem a kezemen szémolok,Fejben is megy,és nem a sulitól,Megy és slussz.Vagyok,aki vagyok,fontos,hogy én nem Te vagyok,és szállj le rólam.Mikor jön a Milulás?

Szia

FLOWER szakadjon RÁD az ég...azért már közönségesnek nem kéne lenni nem gondolod????Így látni a különbségeket ember és ember között...azért megnéznélek magamnak, hogy ki lehetsz, hogy neked egy főiskola semmi????Örülhetnél, ha elvégeztél volna egyet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nem az számít, hogy ki mennyit élt itt, hanem, hogy a gyökerek, a szülőföld az mindig visszahúz és a tiéd marad...de látom nálad valami zavar lehet és te biztos nem igazi madi vagy...ebből már rájöttem!!!!!!!!!!!!!!A képviselőket meg többször már nem fogják megválasztani...A POLGÁRMESTER MEGBUKOTT és vele együtt te is és még a többi seggnyalója is!!!!!!!!!!!!!!!!!De remélem azért alszol éjjel?????????????

Bill Clinton is megmondta felteteles modban hasznalni valamit felesleges, mert nincs semmi valosag alapja csak hipotezis. Tehat ha a kutya nem szarna elfakadna.....

flower te buta, nem látod a fától az erdőt? Neked csak az az "igazi madi" aki órákat piál a kocsmában? ott tényleg nem olvashat senki a szélturbinákról, de még csak pályázatokat sem lehet írni!!!

Ébredj fel!

flaverecske te még mindig hozod a formad? a neveket dobd ide mert megyek a fazonok utan elcsevegni veluk hogy milyen alkukat kotogetnek itt tobb ezer ember hata mogott.meg mibe mentetek ti bele? ilyen kapacitaasok mint te is??? mar meg ne sertodj!! ! csak egy szar ember adja oda a szulofoldjet ilyen pofatlan bizniszmeneknek mint a szeleromuvese., a polgarmesteretek meg ha megepulnek eret vaghat mert ott a palyafutasanak a vege.mit gondolsz ki fogja ot meg egyszer megvalsztani.de titeket sem.nem is ertem ilyen tuupaak hogy mehetnek kepviseleonek.szar szoci foiskola???? anyam apam akkor vegzett  neked hany diplomad van? de ne faradj nem kerdes a kerdes .mondom a neveket dobd mar fol 

flower, neked miért nincs ilyen "szaros foiskolád"? ha 100 évig élnél sem érnéd el a mérnokno IQ -jának a tizedét...... 

Szerintem az egész Csallokoz koszonettel tartozik neki, nemcsak a 3falu népe! Minden erejével próbálja megmenteni a szulofoldunket, az otthonunkat, segítsunk neki!!!!

 

 

Ez az Fecske...én is így gondolom, de VIRÁGOCSKA egy kicsit műveletlen...hagyjuk szegényt, azt sem tudja mit beszél, csak személyeskedik itt az oldalon. Ha meg valaki visszaszól neki, rögtön támadó pozícióba megy át!!!!!!!!! Hallod Flower te mennyit kaptál, hogy így véded őket???????????????

Így van emberek, össze kell fognunk és minden erőnkkel azon kell lennünk, hogy ezt megakadályozzuk!!!!!!!!!!!Madiak összetartás és legfőképp kitartás!!!!!!!!!!!!!Amúgy a polgármester felajánlotta, hogy lemond - TEGYE MEG!!!!!!!!!!!! Most is mutassa meg, hogy milyen bátor a BULIKIRÁLY!!!!!!!!!!!!!!Mindenkinek ez lenne a legjobb megoldás!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

felvett 800.000 Sk -na megfelelo Eurot?

örülnétek, ha lemondana a polgármester, mi? Gondolom ugy is ez a cél ezzel a fúrkálódással, nem? És ha mérnöknő lenne a polgármester? Gondolom ö is szó nélkül bele egyezett volna... Nem tud bele nyugodni, hogy a falunak nem ö kell, hanem egy másik ember... És nem minden az iskola... Elöször a sájat munkáját végezze el rendesen... aztán beszéljen...

 

Flower már Mátyás is lettél???????????Ez nem öröm lenne, hanem megkönnyebbülés a falunak drága Mátyás!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nem mi akarjuk, hanem ő ajánlotta fel...de ugye arra az okostóni nem gondolt, hogy a kimondott szónak súlya van!!!!!!!De honnan is tudhatná szerecsétlen, hisz semmit sem tartott be amit a választási kampányában ígért...vagy igen???????????A mérnöknő igenis kellett a falunak, csak a Drága Gáborunkra olyanok is szavaztak, akiknek fizetett a polgármester és szegények eszetlenek rászavaztak. De elhiheted, hogy abból akik rá szavaztak, a fele már nem tenné, nagyon sokan megbánták...Egyszerűen a falusiak gyűlölik ezt az EMBERT!!! A mérnöknő teljesen tisztességesen járt el a választási kampányában!!!A polgármester meg örülhet, mert a rendőrségről már kiállt a rúdja...ott is utálták szegényt, meg itt is!!!Ez a pofára esés...de legalább gazdag lett!!!!!!!!!!

pontosan mátyás, így van ahogy mondod!!! 3 éve nem ő lett megválasztva, nem kellett a népnek és ezután se fog kelleni!!!

pénzt nem kapott senki, ilyeneket felesleges is terjeszteni!!! az az egy képviselő is azt mondta először, hogyha az ő földjére tennének, ő is beleegyezne!!! Na erre mit léptek?? mégis annyira okos a ti mernökuratok is, mint hiszitek??? NEM!!! csak kapzsi és irigy, hogy neki nem lett malma a földjén!!!

Ó Flower...nem mondod, csak nem te is ott voltál, amikor mondta???Biztos lehetsz benne, hogy nem egyezett volna bele...ezt csak a rosszakarók terjesztik, mint te és a többi támogató. Ő teljes mértékben az elejétől fogva ellene van-volt...ezt senkivel nem hiteted el drága virágkisasszony!!!!Igen, képzeld a mérnök úr annyira okos, nem kapzsi és nem irigy, hiszen több földje van, mint amennyit te életedben összesen láttál!!!!!!!!!!!!!!!Ezzel itt az embereket nem fogod meg, mindenki tudja mi az igazság...4 képviselő mellette, 1 ellene van a malmoknak!!!Ez tény!!!!A férjedet véded így????????????

Valaki csak attol nagy ember, meert tobb foldje van, mint amennyit a szem lát?

jaj, még csak így mellékesen megemlíteném, hogy a másik 2 falu polgármestereivel és képviselőivel miért nem foglalkoztok??? ők egységesen beleegyeztek és a többi faluban nem gyűjtnek petíciót, csak a szerencsétlen madiak nem bírnak haladni a korral!!! ezek a besültagyú parasztok, a többi faluban legalább nem volt ellenző a vezetőségben!!!

hát igen, ez a sok besültagyú paraszt nap mint nap vedel a falu kocsmájában, kitárgyalják a falu ügyeit, rágják mások fenekét....káromkodnak, hepciáskodnak... okosnak érzik és mondják magukat, de viselkedésükkel önmagukat minősítik, na és a polgármestert (mert ugye madarat tolláról, embert barátjáról ismerni meg) csak ezt nem veszik észre a nagy gőgtől!

na és aki a kocsmában vedel az talán nem ember??? mégis ők mennek a faluba és tárgyalják ki a falu dolgait, nem pedig az aki otthon a számítógép előtt gubbaszt és onnan veszi a híreket, meg akit a falu népe nemis lát, meg nemis hall róla.

     Szánalmasak vagytok! Ha nem vennétek észre,itt már rég nem a szélparkrol van szo,hanem a polgármesteri székről...és pár unatkozo emberke  szabadidejének kitöltéséről.Mert valljuk be,annyira jo dolog arctalanul,névtelenül trágá szavakat írni iskolázott létünkre,és mocskot szorni más fejére.Ki lehet élni a hajlamokat.Igaz,uraim hölgyeim?Nem is szánalmasak,-nevetségesek vagytok!!!

Már megbocsáss bumpy...de gondolom neked sem ez az igazi neved????Szólás szabadsága van!!!!!!!!!!!!!!!!Ha nem megy másképp, hogy a projektet beszüntessük, akkor a polgármesternek mennie kéne nem gondolod?????????Igazad van...csúnya dolog arctalanul, névtelenül irogatni, de annak beláthatalan következményei lennének, ha itt mindenki a saját nevén írna!!!Itt mindenki azt szeretné, ha ezek a malmok nem lennének megépítve, nem akarjuk ezeket házaink ablakából nézni...mi lesz így a falunkból és ez mire jó nekünk???Pénz lesz, egészség nem!!!!!!Mi vár az utánunk következő generációra????Ha van családod, gondolom te is megérted???A polgármesteri szék a legrandább a világon, a leghálátlanabb feladat...egy családtagomat sem engedném a közelébe, főleg nem ebben a faluba!!!!!!!!! 

  hozzászólás