Inzercia

Parameter.sk je najčítanejší slovensko-maďarský spravodajský portál, ktorý bol založený v roku 2007.
60-70% našich čitateľov pochádza z ekonomicky najsilnejšieho regiónu Slovenska (od Bratislavy po Komárno) a predstavuje výraznú kúpnu silu. Sme členom Asociácií Internetových Médií. V minulom roku sme mali 1 279 310 návštevníkov.
Údaje o návštevnosti sú prístupné: online.aimmonitor.sk.
Stiahnite si náš cenník alebo vyžiadajte si cenovú ponuku na reklamu, ak sa chcete zviditeľniť na portáli trhového lídra maďarských internetových novín na Slovensku.

Kontakt:
Mónika Barak
monika@parameter.sk
+421/902714417