Adatvédelem

Adatvédelem / Pravidlá / Copyright

Tisztelt Olvasó!

Azzal, hogy ön meglátogatta a parameter.sk webszájtot, kötelezettséget vállal, hogy elfogadja az általunk megfogalmazott alábbi szabályrendszert, a Szlovákiában és nemzetközileg hatályos általános adatközlést, valamint a szerzői jogokat szabályozó jogi normákat.

A Paraméter hírportálon közzétett valamennyi információ a Darcus Kft. tulajdonát képezi.

A Darcus Kft. előzetes és írásbeli engedélye nélkül tehát büntető- és polgári jogi következmények terhe mellett tilos a webszájt alkotóelemeinek (cikkek, fotók, hanganyagok, hirdetések, műszaki eljárások, programok) üzleti célból történő másolása, tárolása, feldolgozása és közzététele – akár módosított, megcsonkított formában is.

A parameter.sk értesülései csak a webszájtra való konkrét utalással közölhetőek egyéb webszájtokon.

A Darcus Kft. engedélyével közzétett információk nem módosíthatók.

Mivel a parameter.sk domainnév szerzői jogi védelem alatt áll, csakúgy, mint az ezen webszájton felhasznált hírügynökségi hírek, fotók és egyéb szerzői produktumok bárminemű engedély nélküli felhasználása büntetőjogi felelősséggel jár.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a blogbejegyzések és a hozzászólások tartalmáért.

Moderálási szabályzatunk/alapelveink

A moderálási elvek célja, hogy a normális keretek közt kialakult vitát helyes mederben tartsa. Minden embernek joga van a véleményét elmondani, amíg azzal más jogait vagy törvényt nem sért meg. Ezenkívül vannak morális, ízlésbeli szabályok is, melyek betartását fórumozóinktól elvárjuk.

Célunk, hogy helyt adjunk az eltérő véleményeknek, érdemi vitáknak s az írásainkat kiegészíteni vagy helyesbíteni szándékozó információknak. Azonnal törlünk minden törvénybe ütköző hozzászólást. Nem tűrjük a felhasználókat, a szerzőket vagy közéleti szereplőket érintő durva személyeskedést, töröljük a céltalanul alpári, agresszív, rasszista, gyűlöletkeltésre és megfélemlítésre alkalmas kommentárokat is. Ha egy cikk alatti vita kirívóan elmérgesedik és tömegével jelennek meg benne a fenti szempontok szerint törlendő hozzászólások, akkor a moderátor beszüntetheti a kommentelés lehetőségét. A vita áttekinthetősége érdekében a nagyon hosszú, több oldalas hozzászólásokat is töröljhetjük.

Reklámok és szervezett kampányok, politikai propagandaakciók számára nem biztosítunk teret.

Azon felhasználóink számára, akik ismételten megszegik a fórumozás alapelveit, meghatározatlan időre beszüntetjük a kommentelési lehetőséget.

Pravidlá Darcus, spol. s r.o. prevádzkujúceho webovú stránku csallokoz.sk/parameter.sk pre spracúvanie, používanie a nakladanie s osobnými údajmi v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.: 428/2002 Zz. v znení neskorších predpisov

 1. Obchodné meno subjektu nakladajúceho s osobnými údajmi (prevádzkovateľa – poskytovateľa služby): Darcus spol. s r.o.

2. Adresa subjektu nakladajúceho s údajmi (prevádzkovateľ- poskytovateľ služby):
B. Bartóka 790/4, 929 01 Dunajská Streda, Slovenksá republika

3. Kontakt – elektronická pošta : info@parameter.sk

4. Vymedzenie nakladania s osobnými údajmi: používanie, spracúvanie a akékoľvek nakladanie s osobnými údajmi sa uskutočňuje na základe dobrovoľného a určitého súhlasu používateľov služby registrovaných na webovej stránke poskytovateľa služby.

5. Právny základ spracúvania osobných údajov a nakladania s nimi: súhlas dotknutých osôb podľa § 7 zákona č.: 428/2002 Zz. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

6. Rozsah nakladania s osobnými údajmi 

A. Údaje poskytnuté užívateľmi povinne : meno, prihlasovacie meno, adresa el. pošty (k poskytnutým údajom podľa predchádzajúcej vety – okrem adresy el. pošty - budú mať prístup všetci ostatní užívatelia služby csallokoz.sk/parameter.sk, k adrese el. pošty užívateľa nemajú prístup)

B. Údaje poskytnuté užívateľom dobrovoľne v rámci profilu užívateľa : napr. adresa pobytu, telefónne číslo, zamestnanie, kontakty a názory-komentáre-vyjadrenia užívateľa (k uvedeným údajom v súlade s rozhodnutím užívateľa majú prístup všetci užívatelia služby csallokoz.sk/parameter.sk)

C. Počas prezerania csallokoz.sk/parameter.sk sa neuloží IP adresa užívateľa.

7. Účel nakladania s osobnými údajmi

A. V prípade údajov poskytnutých užívateľom povinne je účelom nakladania s osobnými údajmi zistenie, identifikácia a kontrola oprávnení užívateľa (oprávnenie užívateľa na sťahovanie dokumentov, oprávnenie užívateľa vyjadriť sa v rámci fóra) a možnosť zasielania objednaných služieb (vyrozumení, informácií).

B.Údaje uložené systémom automaticky do el. denníka počas prezerania csallokoz.sk/parameter.sk užívateľom budú použité výlučne na štatistické účely.

Prevádzkovateľ (poskytovateľ služby) nie je oprávnený použiť osobné údaje užívateľov na iné, než citované účely. Osobné údaje je poskytovateľ služby oprávnený sprístupniť tretej osobe len po predchádzajúcom výslovnom súhlase dotknutého užívateľa. Uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na povinnosť poskytovateľa služby sprístupniť uvedené údaje vyplývajúcu z osobitných zákonov (napr. Trestného poriadku v platnom znení).

8. Doba nakladania s osobnými údajmi

A. údajov poskytnutých užívateľom dobrovoľne v rámci profilu je poskytovateľ oprávnený nakladať s uvedenými údajmi až do vtedy, kým užívateľ uvedené údaje dobrovoľne uvádza v rámci svojho profilu a v prípade reklám určených osobne pre užívateľa do vtedy, kým užívateľ nevyužije možnosť zakázať prezentáciu týchto reklám poskytovateľovi služby.

Poskytovateľ služby je oprávnený v prípade naplnenia okolností vymedzených vo „Všeobecných podmienkach užívania služby“ prechodne obmedziť prístup užívateľa na csallokoz.sk/parameter.sk a používanie csallokoz.sk/parameter.sk užívateľom. V uvedených prípadoch zo strany poskytovateľa služby k vymazaniu údajov nedochádza.

9. Vymazanie osobných údajov užívateľa

Žiadosť o vymazanie osobných údajov môže užívateľ odoslať na adresu el. pošty info@parameter.sk . Poskytovateľ služby vymaže osobné údaje užívateľa do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti užívateľa na citovanú adresu el. pošty. V prípade vymazania osobných údajov údaje uvedené užívateľom pôvodne v rámci profilu (body A a B) nie je možné znovu zadať.

10. Reklamy prispôsobené osobitne pre konkrétneho užívateľa

Počas prezeranie webových stránok poskytovateľa služby užívateľom je poskytovateľ oprávnený prezentovať na užívateľom stiahnutých stránkach reklamy prispôsobené osobitne pre konkrétneho užívateľa, ktoré poskytujú pre neho užitočnejšie a zaujímavejšie informácie zodpovedajúce jeho záujmom v súlade s jeho profilom.

Údaje uvedené v bode 6.B. poskytovateľ služby použije v súvislosti s prezentáciou reklám určených osobitne pre konkrétneho užívateľa v stĺpcoch- riadkoch vyhradených pre tieto reklamy na užívateľom sťahovaných webových stránkach.

Rozdelenie stĺpcov a riadkov určených pre reklamy bude vykonávané počítačom, počas uvedeného procesu nedochádza k odovzdávaniu, sprístupňovaniu, spracovávaniu osobných údajov užívateľa, ich rozbor a skúmanie nie sú potrebné.

11. Názov spracovávateľa osobných údajov: Darcus, spol. s r.o.

12. Adresa spracovávateľa osobných údajov: B. Bartóka 790/4, 929 01 Dunajská Streda, Slovenksá republika

13. Vymedzenie a označenie spracovávania osobných údajov: zabezpečuje a realizuje žiadosti užívateľov o vymazanie osobných údajov zaslané na adresu el. pošty info@parameter.sk

14. Podmienky a možnosti zmien pravidiel nakladania s osobnými údajmi

Darcus, spol. s r.o. si vyhradzuje právo na vykonanie jednostranných zmien uvedených „Pravidiel nakladania s osobnými údajmi“ za zachovania podmienky predchádzajúceho vyrozumenia užívateľov. Použitím služby po dni účinnosti zmenených „Pravidiel nakladania s osobnými údajmi“ užívateľ vyjadruje súhlas so zmenenými pravidlami.

15. Práva užívateľov v súvislosti s nakladaním s ich osobnými údajmi

Užívatelia majú právo vyžiadať od poskytovateľa služby informácie o nakladaní s ich osobnými údajmi. Poskytovateľ služby na základe žiadosti je povinný poskytnúť dotknutému užívateľovi informáciu o jeho osobných údajoch, ktorých sa nakladanie týka, o účele a dobe nakladania s údajmi, o jeho právnom základe, o názve, sídle (mieste podnikania, adrese) spracovávateľa osobných údajov, o činnosti uvedeného subjektu súvisiacej so spracovávaním údajov a o tom, komu a na aké účely boli sprístupnené prípadne poskytnuté tieto údaje. Žiadosť o poskytnutie informácie je potrebné zaslať na adresu el. pošty info@parameter.sk . Na základe uvedenej žiadosti zašle poskytovateľ služby informáciu vo vymedzenom rozsahu do 8 pracovných dní dotknutému užívateľovi. Uživatelia sú oprávnení požiadať o vymazanie ich osobných údajov v súlade s príslušnými ustanoveniami bodu 9.

16. Možnosti na uplatnenie práv

Dotknutí užívatelia sú oprávnení v súlade s § 45 zákona č.: 428/2002 Zz. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky prípadne sa domáhať svojich práv na nezávislom a nestrannom súde SR.

V prípade ďalších otázok alebo pripomienok sa možno obrátiť na poskytovateľa služby na adrese el. pošty info@parameter.sk

Facebook App Privacy Policy 
The promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by, or associated with, Facebook. You are providing your information to Parameter and not to Facebook. The information you provide will only be used for this promotion. We will not disclose any personally identifiable information to third parties without obtaining your prior consent. We shall however not be prohibited from making personal information available within our group of companies or to our marketing agents for marketing purposes, subject thereto that such parties agree to observe the above provision.